Biblioteka gimnazjum w Stróżach - regulamin REGULAMIN BIBLIOTEKI GIMNAZJUM W STRÓŻACH

REGULAMIN BIBLIOTEKI

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism można korzystać:
  • wypożyczając je do domu,
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).
3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 14 dni.
4. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia pod warunkiem braku zapotrzebowania na określona książkę ze strony innych czytelników.
5 Uczeń przygotowujący się do konkursów i olimpiad ma prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
6 Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek wypożyczonych. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi.
7 Za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia itp. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną.
8 Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.
9 Przed końcem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki w ogłoszonym terminie.
10 Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2002 r.