Gimnazjum w Stróżach

Nauczyciele


Grono pedagogiczne


Język polski:
mgr Anna Czyżycka
mgr Joanna Gurbowicz
mgr Małgorzata Martuszewska

Język angielski:
mgr Agnieszka Lasek
mgr Sabina Krzeszowska

Matematyka:
mgr Anna Szura
mgr Beata Siemek-Gawlik
mgr Józef Skraba

Historia:
mgr Halina Górska
mgr Alicja Kulka

Wiedza o społeczeństwie:
mgr Alicja Kulka

Fizyka:
mgr Beata Siemek Gawlik

Geografia:
mgr Małgorzata Łatka

Biologia:
mgr Joanna Guzik

Muzyka, zajęcia artystyczne, plastyka:
mgr Grzegorz Matuła

Chemia:
mgr Wiesław Szczepanek
mgr Joanna Guzik

Język niemiecki:
pani Ewa Januś
mgr Magdalena Brzezicka

Informatyka, technika, EDB:
mgr Wojciech Broński

Wychowanie fizyczne:
mgr Marta Janik
mgr Jadwiga Bogusz
mgr Bogdan Waśko

Religia:
ks. mgr Włodzimierz Chwałek

Bibliotekarz szkolny:
mgr Renata Mieszaniec

Pedagog szkolny:
mgr Agnieszka Jędrusik

2014 Modyfikacja W. B.