Gimnazjum w Stróżach

Osiągnięcia


Bitwa pod Gorlicami 100 lat później (z udziałem naszych kolegów)

2 maja 1915 roku pod jednym z galicyjskich wtedy miasteczek, zwanym Gorlicami, rozegrała się największa bitwa I wojny światowej na froncie wschodnim. Sprzymierzone wojska austro-węgierskie i niemieckie pokonały wojska rosyjskie i przełamały front. 2 maja 2015 roku o tych wydarzeniach przypomniała międzynarodowa rekonstrukcja z blisko 0,5 tys. rekonstruktorami, w tym z uczniami naszego gimnazjum. Organizatorem rekonstrukcji była Grupa Rekonstrukcji Historycznej “Gorlice 1915”, Gmina Sękowa, Miasto Gorlice.

Gorlice prawie 100 lat temu… Gdy zbliżał się koniec feryi głównych w roku 1914, burza wojenna objęła już obszary pograniczne północno - wschodniej połaci kraju. Wiadomości o krwawych walkach pojawiały się coraz częściej. Na przyległej stacyi kolejowej w Zagórzanach spotykano już pociągi z jeńcami lub rannymi żołnierzami. Na przyjęcie rannych bojowników przygotowany był w mieście s zpital i cały zastęp teoretycznie i praktycznie przygotowanych sanitaryuszek. W domach prywatnych stały gotowe łóżka dla chorych żołnierzy l ub rekonwalescentów, była dla nich zapewniona opieka rodzinna. Mówiono wiele o wojnie, przygotowywano się do niej publicznie i prywatnie, lecz każdy był silnie przekonany, że miasto ze względu na swe górskie położenie, oddalone od głównych szlaków kolejowych, nie stanie się nigdy terenem walk, do której w ogólnej opinii nadawać się mogły tylko tereny otwarte umożliwiające akcję wojenną milionowym armiom. Można całkiem stanowczo powiedzieć, że nie było w całem mieście jednego mieszkańca, w którego głowie powstałaby myśl, iż przyjdzie czas i to wnet, kiedy wszystkie wzgórza otaczające miasto zaroją się od wojsk wszelkiego rodzaju broni, że tysiące dział otworzą swe paszcze aby zionąć ze swych gardzieli śmierć i zniszczenie.

2 V 1915 r., o godz 6 rano ponad tysiąc dział (w tym słynne budzące grozę moździerze o średnicy 305 mm) rozpoczęło potężny ostrzał rosyjskich pozycji na pierwszej linii. Wydawało się, że nastał sądny dzień. Dymy z płonącej rafinerii przykryły niebo. Huk wybuchów zlewał się w jeden nieprzerwany grzmot. Ziemia drżała od eksplozji. Wszędzie był tylko ogień i dym.. Do wieczora 2 V 1915 r. z Gorlic wyparto wszystkie oddziały rosyjskie. (...)
Bitwa pod Gorlicami była największą bitwą stoczoną na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej. Poniosło w niej śmierć ok. 20 tys. żołnierzy, przedstawicieli wszystkich narodowości Środkowo-Wschodniej Europy m.in. Niemców, Rosjan, Austriaków, Polaków, Ukraińców, Węgrów, Słowaków, Czechów. Dawnych wrogów pojednała śmierć i wspólne cmentarze.
A jak ta rekonstrukcja wyglądała przed dwoma tygodniami? - zerknijcie sami (poniżej relacje fotograficzne i filmowe, w których znajdziecie naszych kolegów: Adriana Skrzypka z kl. 2b i Michała Totosia z kl. 2a). Chłopakom gratulujemy odwagi
Więcej zdjęć
Relacja

admin

2014 Modyfikacja W. B.