Gimnazjum w Stróżach

Wycieczki


W scenerii bajkowej, w czasie legendarnym… - wyjazd do teatru na spektakl „Balladyna”

Dnia 15.11br. wszystkie klasy trzec ie wybrały się do teatru. Celem wyp rawy stał się MOK w Nowym Sączu, w któ rym to mieliśmy zobaczyć przedstawienie pt. “Balladyna”. Większość widzów z za interesowaniem śledziła wydarzenia na s cenie, był to ostatni dzwonek, żeby dow iedzieć się, o co chodzi w tej lekturz e. Śmiechy wzbudziła aktorka w roli pr zerysowanej Goplany. Balladyna również odbiegała od książkowego opisu, ale p rzymknęliśmy na to oko. Plusy za wiar ygodne grzmoty i dym wypuszczany na s cenę. Muzyka jeszcze bardziej pogłęb iała efekt! Brawo, brawo, brawo! Warto z aznaczyć, że było to chyba pierwsze, ta k długie przedstawienie w naszej szkoln ej karierze. Nie można też nie pochwali ć Grabca, właśnie takiego go sobie wyo brażałyśmy. O grze aktorów można by mó wić długo, dużo i różnie, ale o wiele lepszym pomysłem jest wybranie się do t eatru. W końcu kto mówi, że tylko my, uczniowie możemy jeździć na tego typu spektakle? Przecież przedstawienie ma przekaz nie tylko dla nas!
Czekamy na następny taki spektakl!

SaLiNa

2014 Modyfikacja W. B.