Gimnazjum w Stróżach

Wydarzenia


PRZYGOTOWANIA DO NADANIA SZKOLE IMIENIA
Jednostka Wojskowa GROM

Dnia 17 czerwca br. odbędzie się nadanie imienia naszej szkole. Od tej pory będzie ona nosiła imię Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Dla nas - uczniów a także nauczycieli i dyrekcji Gimnazjum w Stróżach - ten dzień będzie szczególnie ważny. Uroczystości rozpocznie Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża, podczas której zostanie poświęcony sztandar. Następnie odbędzie się przemarsz w kierunku budynku stacyjnego, gdyż nadanie imienia gimnazjum połączone będzie z uroczystym odsłonięciem tablic pamiątkowych i pomnika pochodzących ze Stróż bohaterskich żołnierzy II Wojny Światowej - rotmistrza Mariana Jureckiego oraz majora Romana Proszka. W organizacji tego wydarzenia możemy liczyć na wsparcie i obecność wielu organizacji rządowych i pozarządowych, wśród nich wyróżniamy Jednostkę Wojskową Grom, która zapowidziała swoją obecność na tak ważnych dla naszej szkolnej i lokalnej społeczności uroczystościach.
Jednostka wojskowa GROM czyli jednostka Wojsk Specjalnych, sformowana została 13 lipca 1990 roku. Oficjalnie nazwa GROM wywodzi się jako skrótowiec od Grupy Reagowania Operacyjno-Manewrowego. Nazwa ta ma pokazać, że jednostka może działać jak GROM z jasnego nieba. Jednostka Wojskowa GROM przejęła i kultywuje tradycje Cichociemnych, a żołnierze jednostki korzystają również z ich wojennych doświadczeń. Decyzja o utworzeniu Jednostki została podjęta na skutek wzrastającego zagrożenia terrorystycznego na świecie, w okresie, kiedy problem ten zaczął realnie dotykać także naszego kraju. Jej członkowie są przygotowani do prowadzenia szerokiej gamy operacji specjalnych m.in. działań ratunkowych, akcji bezpośrednich jak i również działań antyterrorystycznych. Przez 25 lat istnienia Jednostka Wojskowa GROM zdobywała doświadczenia w misjach bojowych w różnych rejonach świata. Żołnierze Jednostki są gotowi do prowadzenia działań specjalnych w każdych warunkach klimatycznych, do czego przygotowują się w trakcie szkoleń specjalistycznych zarówno w ostrym klimacie Skandynawii, jak również w tropikalnej dżungli Ameryki Południowej. Doświadczenia i wnioski z misji powodują, że system szkolenia Jednostki jest nieustannie modyfikowany oraz dostosowywany do odpowiedzi na zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Pierwszym dowódcą jednostki Wojskowej Grom był ppłk Sławomir Petelicki, natomiast obecnie, od 28 lipca 2011, jest nim płk Piotr Gąstał. W ciągu ostatnich dwóch lat Jednostkę odznaczono Medalem „Pro Patria” oraz Medalem „Za zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ”.

  Zadaniami oddziału są:
 • operacje reagowania kryzysowego, operacje wojskowe inne niż wojna
 • odbijanie zakładników poza granicami kraju na potencjalnie wrogim terytorium
 • fizyczne zwalczanie terrorystów, wkracza do akcji, w odpowiedzi na zamach terrorystów
 • ewakuacja personelu z zagrożonych działaniami terenów, ambasad itp.
 • prowadzenie bojowych akcji ratowniczo-poszukiwawczych np. ewakuacja lotników zestrzelonych nad terytorium przeciwnika
 • rozpoznanie specjalne czyli m.in. zdobywanie na terenie przeciwnika wszelkich informacji istotnych z militarnego punktu widzenia, począwszy od nastrojów społecznych po lokalizowanie zgrupowań wojsk przeciwnika.
 • akcje bezpośrednie, przygotowywanie zasadzek, zdobywanie, niszczenie wskazanych obiektów lub pojazdów przenoszących broń, sabotaż na lotniskach i w portach przeciwnika, likwidacja stanowisk dowodzenia, węzłów komunikacyjnych, łączności i energetycznych.
 • wsparcie militarne czyli szkolenie wojsk sojuszniczych podczas pokoju, a w szczególności polskich formacji, doradztwo oraz wsparcie sojuszników w czasie kryzysu i wojny.
 • działania niekonwencjonalne czyli m.in. przenikanie do okrążonych oddziałów, prowadzenie walki partyzanckiej, działań przeciwdywersyjnych, a także działań nieregularnych.

Od początku istnienia, w GROM kładziono nacisk nie tylko na siłę fizyczną i ponadprzeciętną sprawność żołnierzy, ale przede wszystkim na zgranie zespołu, tworzenie koleżeńskich więzi i budowanie wzajemnego zaufania. System szkolenia żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM obejmuje trzy główne obszary: przeciwterrorystyczne działania lądowe, działania specjalne oraz morskie działania przeciwterrorystyczne. Żołnierze GROM biorą również udział w takich szkoleniach specjalistycznych jak:
 • szkolenie spadochronowe
 • szkolenie nurkowe
 • szkolenie wysokościowe
 • szkolenie pirotechniczne
 • szkolenie medyczne.
Wszystko dla Ojczyzny - jak Cichociemni: “Wywalcz Jej wolność lub zgiń!”
Oficjalna strona
Strona na Facebooku

Natalia Dziedzina

2014 Modyfikacja W. B.