Gimnazjum w Stróżach

Wydarzenia


PRZYGOTOWANIA DO NADANIA SZKOLE IMIENIA
Patronat Honorowy Muzeum Armii Krajowej

“Pragnę poinformować, że Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa “Nila” w Krakowie z wielką przyjemnością obejmie Patronat Honorowy nad organizowanymi w dniu 17 czerwca 2015r. w Stróżach uroczystościami nadania gimnazjum imienia “Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej” oraz odsłonięcia tablic pamiątkowych i pomnika rotmistrza Mariana Jureckiego i majora Romana Proszka” - tak rozpoczyna swój list do Dyrektora Gimnazjum w Stróżach dr hab. Janusz Mierzwa, Dyrektor Muzeum AK, z których to słów niezmiernie się cieszymy. W dalszych słowach pisma do naszej szkolnej społeczności Dyrektor Muzeum AK pisze: “W obecnych czasach niezmiernie ważna jest edukacja obywatelska i krzewienie wartości patriotycznych w życiu dzieci i młodzieży (...)W dziejach naszej Ojczyzny nie brakowało i nadal nie brakuje przykładów odważnych Polaków, którzy z poświęceniem walczyli o swój kraj. Trzeba nieustannie podejmować przedsięwzięcia, których celem jest pogłębianie więzi z Ojczyzną. Do takich działań należą niewątpliwie uroczystości ku pamięci pochodzących ze Stróż bohaterów walk II wojny światowej: rotmistrza Mariana Jureckiego i majora Romana Proszka. Jest to bardzo ważny wkład w wychowanie patriotyczne młodego pokolenia. Dzięki takim inicjatywom młodzi Polacy poznają swoją tożsamość, czując dumę z przynależności do narodu, który wydał na świat wiele wybitnych postaci.”
Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie jest jedyną tego rodzaju instytucją w Polsce upowszechniającą wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych. Powstało w 2000 roku. 10 lat przed utworzeniem muzeum, Kombatanci Armii Krajowej zaczęli gromadzić i eksponować pamiątki historyczne. Do tej pory zebrano 7000 muzealiów, ponad 12000 archiwaliów- głównie pamiątek Żołnierzy AK i ich rodzin mieszkających w wielu zakątkach świata. W bibliotece natomiast muzealnej znajduje się około 11500 tomów. Potężna baza do krzewienia patriotyzmu. W 2011 roku muzeum zwiedziło niemal 100 000 osób, nie licząc uczestników imprez, konferencji, wykładów, odczytów, prelekcji, lekcji muzealnych czy pokazów historycznej broni i oporządzenia żołnierskiego. Co dodatkowo bardzo istotne: muzeum umożliwiło żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego i Polskich Sił Zbrojnych zaprezentować społeczeństwu swoje losy i walkę o niepodległość prowadzoną w latach II wojny światowej.
Eksponaty znajdujące się w Muzeum Armii Krajowej będą mogli zobaczyć również uczniowie naszego gimnazjum, gdyż w ramach współpracy i wzajemnych działań wspierających, Muzeum zadeklarowało zorganizowanie dla wszystkich 9 klas zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz zajęcia edukacyjne - bardzo serdecznie dziękujemy. Na pewno odezwiemy się w tej sprawie, jak tylko skończymy przygotowania do - co tu dużo ukrywać - najważniejszej dla nas uroczystości - nadania Gimnazjum w Stróżach imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.
Oficjalna strona
Strona na Facebooku

Kinga Jędrusik

2014 Modyfikacja W. B.