Gimnazjum w Stróżach

Wydarzenia


Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Gimnazjum im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Stróżach niniejszym składają serdecznie podziękowania wszystkim osobom prywatnym, publicznym, organizacjom i instytucjom, które wsparły, pomogły w organizacji i uświetniły swoją obecnością uroczystość nadania naszej szkole imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, połączoną z odsłonięciem pomnika ku pamięci rtm. Mariana Jureckiego - cichociemnego i mjra broni pancernej Romana Proszka.
Szczególne podziękowania składamy:

p. Aleksandrowi Tarnawskiemu, żołnierzowi AK, cichociemnemu - przede wszystkim za bycie z nami i dla nas w tak ważnym dniu.

Księdzu biskupowi ordynariuszowi Andrzejowi Jeżowi - za przewodniczenie liturgii - i księżom współkonclebrującym Mszę Świętą (księdzu dziekanowi Bolesławowi Bukowcowi, księdzu wizytatorowi Józefowi Kmakowi, księdzu proboszczowi Stanisławowi Betlejowi, księżom wikariuszom, księżom proboszczom z Polnej, Wilczysk) za modlitwę w naszej intencji i w intencji naszych patronów.

Instytutowi Pamięci Narodowej, w tym jego pracownikom: Michałowi Kaliszowi i Krzysztofowi Tochmanowi za pomoc - nie tylko merytoryczną - w przygotowaniu uroczystości.

Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej i Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych w Wiśle - za wsparcie merytoryczne, poparcie inicjatywy, kibicowanie i bardzo ciepłe podziękowania skierowane pod adresem naszej szkolnej społeczności.

Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za ufundowanie pomnika i tablicy pamiątkowej poświęconych pochodzącym ze Stróż bohaterom II Wojny Światowej mjr. Romanowi Proszkowi i rtm. Marianowi Jureckiemu.

Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej i Orkiestrze Wojskowej z Rzeszowa za to, że Msza Święta, przemarsz pocztów sztandarowych, odsłonięcie pomnika i Apel Poległych odbyły się w niecodziennej atmosferze pozwalającej na prawdziwie godne oddanie hołdu żołnierzom II Wojny Światowej, Stróżanom.

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i pilotom Stowarzyszenia Lotnictwa Eksperymentalnego EAA 991 - za sfinansowanie i zorganizowanie przelotu zabytkowego samolotu podczas odsłonięcia pomnika poświęconego rtm. Marianowi Jureckiemu i mjr. Romanowi Proszkowi. Dzięki Wam wydarzenie to nabrało niecodziennego wymiaru i pozwoliło na piękne upamiętnienie bohaterów.

Jednostce Wojskowej GROM - za poparcie inicjatywy i uświetnienie uroczystości przez obecność na niej przedstawicieli jednostki oraz pocztu sztandarowego. Dziękujemy również za ciepłe i miłe sercu słowa podsumowujące naszą pracę, włożoną w przygotowanie uroczystości.

I Batalionowi Czołgów 21 Brygady Strzelców Podhalańskich - za to, że swoją obecnością pozwolili na piękne oddanie hołdu mjr. Romanowi Proszkowi, którego droga wojenna tak mocno związana była właśnie z wojskami pancernymi

Chórowi Nauczycieli Gminy Grybów „Gaude” za piękną i nieprzeciętną oprawę Mszy Świętej

Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila - za miłe przyjęcie nas do grona instytucji czuwających nad tym, by pamięć o żołnierzach AK wciąż była żywa

Grupie Rekonstrukcji Historycznej “POŁUDNIE” za pomoc w stworzeniu scenografii inscenizacji i udostępnienie eksponatów, dzięki którym mogliśmy poczuć choć cząstkę tego, czym żyli skoczkowie spadochronowi podczas II WŚ

Grupom rekonstrukcji historycznej (Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej I Pułk Strzelców Podhalańskich AK, SRH I Pułk Strzelców Podhalańskich Nowy Sącz, GRH “Gorlice 1915”, Nadwislańskiej GRH III Pułk Strzelców Podhalańskich z Powiśla Dąbrowskiego, Stowarzyszeniu Pasjonaci Munduru i Pamięci, Podhalańskiej GRH Zgrupowaniu Partyzanckiemu Błyskawica, GRH Żandarmeria) - za przygotowanie i przeprowadzenie wyjątkowej inscenizacji “Cichociemni w okupowanej Polsce” - efekty dźwiękowe, pirotechniczne i Wasza gra nie tylko uatrakcyjniły uroczystość, ale też pozwoliły poczuć namiastkę wojennej rzeczywistości.

Rodzinom rotmistrza Mariana Jureckiego i majora Romana Proszka - nie tylko za wsparcie finansowe, ale przede wszystkim za to, że w tak ważnym dla nas dniu byliście razem z nami.

Senatorowi RP Stanisławowi Kogutowi - za zaangażowanie, poparcie inicjatywy nadania naszej szkole im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK i pomoc w jej realizacji, w tym w jej rozpromowaniu.

Lokalnym władzom: Wójtowi Gminy Grybów, Piotrowi Krokowi, Radnym Gminy Grybów również za poparcie i wsparcie inicjatywy oraz pomoc w jej realizacji.

P. Łukaszowi Kantorowi za udostępnienie telebimu i Mateuszowi Wolskiemu, absolwentowi Gimnazjum w Stróżach, za niezwykły mapping kończący część artystyczną uroczystości.

Podziękowania składamy również wszystkim obecnym - to dzięki Wam nasza inicjatywa i praca miały sens.

Słowa wdzięczności kierujemy więc pod adresem:

Pocztu sztandarowego i dyrektora SP im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym (miejsce śmierci rotmistrza Jureckiego), p. Andrzeja Grabarka,

Starosty Powiatu Nowosądeckiego – Marka Pławiaka,

Dyrektora Delegatury w Nowym Sączu Małopolskiego Kuratorium Oświaty – Stanisława Szudka,

Radnych powiatu nowosądeckiego,

Pocztów sztandarowych szkół podstawowych ze Stróż, Polnej, Wyskitnej i Wilczysk,

Mieszkańców Stróż i okolic, lokalnych i ponadlokalnych mediów i wszystkich osób obecnych na uroczystościach.

Od 17 czerwca 2015 roku Gimnazjum w Stróżach nosi imię
CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ!

2014 Modyfikacja W. B.