Gimnazjum w Stróżach

Wydarzenia


PRZYGOTOWANIA DO NADANIA SZKOLE IMIENIA
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Podczas uroczystości nadania Gimnazjum w Stróżach imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa na budynku stacyjnym, w którym mieszkali rtm. Marian Jurecki i mjr Roman Proszek, zostanie też odsłonięty pomnik ku ich pamięci usytuowany tuż przed wejściem do gimnazjum. Tablica i pomnik zostały ufundowane przez Radę Pamięci Walk i Męczeństwa, dzięki staraniom m.in. Michała Kalisza - pochodzącego ze Stróż pracownika IPN-u.
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa to jedyna polska organizacja państwowa zajmująca się kultywowaniem pamięci walk i męczeństwa Narodu Polskiego w kraju i zagranicą, a także walk i męczeństwa innych narodów na terytorium Polski. Jej działalność związana jest z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci.
Do zadań Rady należą:

  • sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa Polaków oraz upamiętnianie związanych z nimi faktów, wydarzeń i postaci
  • ocena stanu, a także organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami oraz cmentarzami wojennymi Polaków i innych narodów na terenie Polski
  • inspirowanie oraz współdziałanie w organizowaniu obchodów, uroczystości, przedsięwzięć wydawniczych i wystawienniczych, a także popularyzowanie miejsc, wydarzeń i postaci historycznych związanych z walkami i męczeństwem
  • sprawowanie funkcji opiniodawczej i opiekuńczej nad muzeami - miejscami pamięci, utworzonymi na terenach byłych niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, szczególnie w Oświęcimiu-Brzezince, na Majdanku, w Sztutowie, Rogoźnicy, Łambinowicach, Treblince, Radogoszczy i Żabikowie
  • współdziałanie zwłaszcza ze środowiskami i organizacjami polonijnymi – w sprawowaniu opieki nad miejscami walk i męczeństwa Narodu Polskiego za granicą.

W sposób szczególny Rada opiekuje się cmentarzami oficerów polskich w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni. Doprowadziła także do odbudowy prawie że całkowicie zrujnowanego Cmentarza Obrońców Lwowa, wielu cmentarzy żołnierzy polskich z walk i wojen XIX i XX w., w tym m.in. powstańców listopadowych i styczniowych, żołnierzy Września 1939 r. i Armii Krajowej.
Przewodniczącym Rady był od 2001 r. Władysław Bartoszewski, który zmarł miesiąc temu (24.04.) .Przez swoją działalność publicystyczną i naukową dbał o zachowanie pamięci o dziedzictwie Polskiego Państwa Podziemnego, powstania warszawskiego oraz o zbrodniach totalitaryzmów nazistowskiego i komunistycznego.
Oficjalna strona

Sylwia Migacz

2014 Modyfikacja W. B.