Gimnazjum w Stróżach

Wydarzenia


PRZYGOTOWANIA DO NADANIA SZKOLE IMIENIA
Historyczna rekonstrukcja lotów

W stworzeniu niezwykłej atmosfery w dniu 17 czerwca w Stróżach (w Gimnazjum, które od tego dnia będzie nosić imię Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej), pomoże Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Lotnictwa Eksperymentalnego EAA 991. Uroczystemu momentowi odsłonięcia pomnika poświęconego rtm. Marianowi Jureckiemu i mjr. Romanowi Proszkowi towarzyszyć będą działania nie tylko na ziemi, ale i w powietrzu. Wszystko, by godnie uczcić pochodzących ze Stróż bohaterskich żołnierzy II Wojny Światowej i by pamięć o nich wciąż była żywa. Za okazaną pomoc i wsparcie, obu instytucjom już teraz gorąco dziękujemy!
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie funkcjonuje na terenach dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny - jednego z najstarszych lotnisk wojskowych na świecie. Gromadzi eksponaty związane z historią rozwoju lotnictwa, wydaje własne publikacje, organizuje imprezy o charakterze edukacyjnym, organizuje jeden z największych w Polsce pikników lotniczych (najbliższy - już 27 - 28 czerwca). Jest też uczestnikiem i organizatorem konferencji poświęconych historii lotnictwa i muzealnictwu oraz posiada bibliotekę z ponad 30 tysiącami pozycji. Liczba eksponowanych obecnie statków powietrznych przekracza 200.Większość eksponatów stanowią przekazane do muzeum egzemplarze wycofane z użytku przez wojsko lub władze państwowe. Część ekspozycji trafiła do muzeum dzięki wymianie z innymi muzeami na świecie. A wrażenia po wizycie w Muzeum Lotnictwa Polskiego?- dzięki samym eksponatom i sposobom ich prezentacji - niezapomniane.
Oficjalna strona Międzynarodowego Stowarzyszenia Lotnictwa Eksperymentalnego EAA 991
Oficjalna strona Muzeum Lotnictwa Polskiego
Muzeum Lotnictwa Polskiego - strona na Facebooku

Sylwia Migacz

2014 Modyfikacja W. B.