Gimnazjum w Stróżach

PTTK


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze


PTTK- to Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. To najstarsze stowarzyszenie w Polsce skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Klub PTTK powstał w 1950 roku i od tego czasu upowszechnia krajoznawstwo i turystykę we wszystkich formach: od turystyki górskiej i nizinnej, po kajakową, żeglarską, konną, narciarską oraz motorową. W skład klubu wchodzi około 70 tysięcy członków. Działają w ponad 2,2 tysiącach kół i klubów PTTK. Obecnie w Polsce działa 300 oddziałów PTTK. Członkiem PTTK może być osoba zainteresowana realizacją celów Towarzystwa, deklarująca przestrzeganie Statutu PTTK. Członkostwo jest dobrowolne. PTTK skupia członków zwyczajnych i wspierających. Członkowie zwyczajni zrzeszają się w oddziałach. Członkiem zwyczajnym PTTK może być: obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych. Członkostwo PTTK powstaje przez złożenie w oddziale, w tym w formie elektronicznej, deklaracji realizacji celów Towarzystwa i przestrzegania Statutu PTTK oraz opłacenie składki członkowskiej i wpisowego. PTTK organizuje zjazdy i wycieczki skupiające turystów i krajoznawców. Zespół daje zniżki dla członków zespołu na: usługi noclegowe, przewóz osób i towarów, fotografię i handel.

Dawid Wiatr

Szlakami świętych - wycieczka do Tropia

Rok szkolny 2015/2016 ciągnie się już od 6 miesięcy, dlatego każdy uczeń znudzony monotonią codziennych kartkówek i sprawdzianów...

Czytaj więcej

Wycieczka do Gładyszowa

Kolejna okazja do wycieczki nadarzyła się niedługo potem...

Czytaj więcej

Wycieczka do Zakopanego

W żadnej organizacji nie może zabraknąć wtyk SaLiNy...

Czytaj więcej

2014 Modyfikacja W. B.